Artrofiks Servikal Sistem

Artrofiks Servikal Sistem

Anterior disk mesafesi implantı in-vivo uygulamalar için vücut uyumlu termoplastik bir çözüm olan ve hiçbir artefact yaratmayan MR uyumlu PEEK materyalden imal edilmiştir. Anatomik yapıya uygun olarak eğimli yapıya sahip ve füzyon amacıyla üzerinde boşluk bulunmaktadır. Superior ve Inferior yüzeylere birebir tutunum sağlayan dişli ve bıçak sistemli yapıya sahiptir. Bıçaklı cage mekanizması alt ve üst endplateleri tutması için keskin ve geniş yüzeylere sahiptir. İmplantasyondan sonra sabitleme için servikal plak gibi anteriordan veya posteriordan ikinci bir implantasyona ihtiyaç duymamaktadır.

Anterior Plak

 • ARTRO SPINAL SERVIKAL ANTERIOR PLAK SABITLEME
 • ARTRO SPINAL SERVIKAL ANTERIOR PLAK SABİTLEME VİDASI
 • ARES SPINAL FIXATION POSTERIOR SERVİKAL OKSİPİTAL PLAK VİDA
 • ARES SPINAL FIXATIONPOSTERIOR SERVİKAL SİSTEM POLYAXİAL VİDA
 • TITANOS SPINAL SERVİKAL TİTANYUM TİTANOS SPINAL FİKSASYON KORPEKTOMİ KAFES SABİTLEME

Posteriror Servikal Oksipital Plak Vida

 • ARTRO SPINAL SERVIKAL ANTERIOR PLAK SABITLEME
 • ARTRO SPINAL SERVIKAL ANTERIOR PLAK SABİTLEME VİDASI
 • ARES SPINAL FIXATION POSTERIOR SERVİKAL OKSİPİTAL PLAK VİDA
 • ARES SPINAL FIXATIONPOSTERIOR SERVİKAL SİSTEM POLYAXİAL VİDA
 • TITANOS SPINAL SERVİKAL TİTANYUM TİTANOS SPINAL FİKSASYON KORPEKTOMİ KAFES SABİTLEME

Servikal Peek Kafes

Implantın malzemesi, insan vücuduna uyumlu PEEK materyalden yapılmıştır. Superior ve Inferior yüzeylere birebir tutunma sağlayabilecek dişli bir yapıya sahiptir. End platelere tutunan yüzeyleri üzerinde implantasyon stabilitesini sağlayan pimleri bulunmaktadır. Radyografik sistemlerde gözlenebilmesi için Tantalum materyalinden markerlara sahiptir. Ürün anterior disk mesafesinden Smith-Robinson tekniği ile implante edilir. İmplant yapısı anatomik olarak tamamen cervical bölgeye uyumludur.

Servikal Polar Peek Kafes

Anterior disk mesafesi implantı in-vivo uygulamalar için vücut uyumlu termoplastik bir çözüm olan ve hiçbir artefact yaratmayan MR uyumlu PEEK materyalden imal edilmiştir. Anatomik yapıya uygun olarak eğimli yapıya sahip ve füzyon amacıyla üzerinde boşluk bulunmaktadır. Superior ve Inferior yüzeylere birebir tutunum sağlayan dişli ve bıçak sistemli yapıya sahiptir. Bıçaklı cage mekanizması alt ve üst endplateleri tutması için keskin ve geniş yüzeylere sahiptir. İmplantasyondan sonra sabitleme için servikal plak gibi anteriordan veya posteriordan ikinci bir implantasyona ihtiyaç duymamaktadır.

Servikal Posterior Polyaxial Vida

 • ARTRO SPINAL SERVIKAL ANTERIOR PLAK SABITLEME
 • ARTRO SPINAL SERVIKAL ANTERIOR PLAK SABİTLEME VİDASI
 • ARES SPINAL FIXATION POSTERIOR SERVİKAL OKSİPİTAL PLAK VİDA
 • ARES SPINAL FIXATIONPOSTERIOR SERVİKAL SİSTEM POLYAXİAL VİDA
 • TITANOS SPINAL SERVİKAL TİTANYUM TİTANOS SPINAL FİKSASYON KORPEKTOMİ KAFES SABİTLEME

Servikal Titanyum Korpektomi Kafes Sabitleme

Sharkmobil Disk Protezi

Anterior Servikal Disk protezi, diskektomi füzyon ameliyatı sonrasında hareketliliğin korunması amacı ile kullanılan protez, fleksiyon akstansiyon ve rotasyonel yöndeki tüm hareketlere izin verir. MRI-CT gibi görüntü tekniklerine uygun olarak, titanyum malzemeden imal edilmektedir. Anterior kısım için Smith-Robinson yaklaşımına uygundur. Süperior ve inferior yüzeylere tutunum sağlayabilecek dişli bir yapıdadır. Bu sayede, protezin tamamı titanium alaşımdan üst ve alt kısımları end platelere sıkıca yerleştirilebilir. Protezde ki korozyonu ve friksiyon katsayısını düşürmek için implantın hareketliliğini sürekli sağlamak açısından sistemin iç yüzeyleri özel alaşımla kaplıdır. Tek el aleti ile yerleştirme ve sabitleme işlemi yapılmaktadır.Protez (+,-)10derece flexsion/extension,(+,-)10 derece lateral bending ve (+,-)8 derece rotasyona izin veren yapıdadır. Farklı anatomilere yönelik boy seçenekleri bulunmaktadır.

Silikon Elastomerli Mobil Disk Protezi